Obszary specjalizacji: gospodarka o obiegu zamkniętymzrównoważony łańcuch dostawzmniejszenie śladu węglowegoefektywność energetyczna i surowcowanowe technologie i innowacje na rzecz klimatuzrównoważone finansowanieraportowanie niefinansowebezpieczeństwo żywnościoweochrona bioróżnorodnościedukacja klimatyczna

bezpieczeństwo żywnościowe

Sposób, w jaki gospodarujemy ziemią z jednej strony pokazuje, jakie relacje chcemy mieć ze środowiskiem naturalnym, z drugiej zaś - w jaki sposób chcemy zaspokajać nasze podstawowe potrzeby. Świadomość ta stoi za trendami społecznymi, takimi jak zwracanie uwagi na dobrostan zwierząt gospodarskich, nadużywanie nawozów sztucznych czy przechodzenie na bardziej roślinne diety.

W ostatnich dekadach obserwowaliśmy niekorzystne dla środowiska - w tym również dla klimatu - trendy, takie jak marnotrawienie żywności, wydłużanie łańcuchów dostaw czy wylesianie na obszarach Globalnego Południa. Trendy te muszą ulec odwróceniu, w czym aktywną rolę odegrać powinien również sam biznes, np. zwiększając ofertę produktów lokalnych, roślinnych czy sezonowych.
Małgorzata BojańczykAnna DanylczenkoKatarzyna FrankowiakZbigniew M. KaraczunMirosław KorzeniowskiMaciej OtrębskiMichał PurolPaulina Sobiesiak-PenszkoMałgorzata SzadkowskaAgnieszka SznykMarcin TischnerKatarzyna UdryckaRafał WawerMaciej WereszczyńskiJoanna WitczakIzabella Woźnicka

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl