Ekonomista środowiska - adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert w UNEP/GRID-Warszawa.

Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dr Szkop jest autorem licznych publikacji naukowych w temacie ekonomicznej wartości miejskich usług ekosystemowych. Kierował też kilkoma dużymi projektami badawczymi dotyczącymi tego zagadnienia.

W UNEP/GRID-Warszawa dr Zbigniew Szkop jest Koordynatorem merytorycznym ogólnopolskiego projektu "Od Drzewa Do Miasta", którego celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat wartości usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie.

Swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe dr Zbigniew Szkop zdobywał podczas licznych zagranicznych staży badawczych: m.in. na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Uniwersytecie w Glasgow oraz w United States Forest Service, a także pracując przez kilka lat jako ekspert w Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) na Węgrzech.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl