Ideą Programu jest wsparcie merytoryczne projektów wdrażanych w firmach, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu biznesu na środowisko, w szczególności przeciwdziałania zmianom klimatu. Dowiedz się co sądzą o Climate Leadership przedstawiciele biznesu biorący udział w Programie.

Agnieszka Łyczak-SzymczykSustainability Manager, BASF Polska
Climate Leadership to jedyny taki program w Polsce, gdzie pod parasolem organizacji pozarządowej jaką jest UNEP/GRID-Warszawa, spotykamy się w gronie ekspertów i otwarcie rozmawiamy o szansach, ale i o wyzwaniach, jakie niesie za sobą wprowadzanie na rynek nowych przyjaznych środowisku rozwiązań. Szerokie, nie tylko biznesowe, spojrzenia grona specjalistów zgromadzonych wokół programu, pozwalają na obiektywne, często krytyczne spojrzenie, które pozwala dostosować ofertę do wymagań rynkowych i społecznych. Dlatego, zadowoleni z efektów, jesteśmy w tym projekcie już 3 rok, a każda edycja niesie ze sobą nowe wyzwanie, jakie stawiamy sobie w BASF, w związku z poszerzaniem portfolio o kolejne innowacje.
Jarek RotDyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer BNP Paribas Bank Polska S.A.
Bank BNP Paribas angażuje się w program Climate Leadership od początku jego istnienia, wierząc, że tylko silna współpraca międzysektorowa, wymiana wiedzy i kompetencji pozwoli na wprowadzenie realnych zmian i wzmocnienie efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieranie Klientów w zrównoważonej transformacji to zobowiązanie wpisane w naszą strategię biznesową. Jako Bank Zielonych Zmian angażujemy się w różnorodne inicjatywy na rzecz klimatu, w szczególności te, które dają realną szansę na przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu oraz zmniejszenie odczuwania jego skutków.
Barbara KowalskaDyrektor Działu Jakości i Rozwoju Zrównoważonego Carrefour Polska
W ramach programu Climate Leadership, Carrefour Polska pracował nad zwiększeniem udział produktów pochodzących ze zrównoważonego rolnictwa w kategorii produktów świeżych. Naszym celem jest jeszcze efektywniejsza współpraca z dostawcami i wspieranie ich w prośrodowiskowych działaniach, a także zapewnienie klientom dostępu do zdrowej i jakościowej żywności. Eksperci UNEP/GRID-Warszawa wsparli nas w opracowaniu wytycznych dla dostawców owoców i warzyw, które objęły pięć obszarów tematycznych: ochronę i regenerację gleb, redukcję pestycydów, bioróżnorodność, zarządzanie zasobami wodnymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Współpraca z UNEP/GRID-Warszawa była bardzo owocna i sprawna, a wypracowane materiały okazały się merytoryczne i inspirujące.
Mario ZamarripaDyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia
ERGO Hestia aktywnie angażuje się we wspieranie i realizacje celów ESG zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Inicjatywy i działania w tym zakresie, takie jak Climate Leadership, stanowią bardzo ważną część naszej strategii, nie tylko w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale też szerzej rozumianego rozwoju biznesu.
Magdalena RzeszotalskaDyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma S.A.
Jako największa polska firma farmaceutyczna chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie, a troska o klimat i środowisko jest integralnym elementem tej misji. Pracujemy w tej chwili nad zdefiniowaniem długoterminowych celów Polpharmy, m.in. w zakresie transformacji energetycznej, redukcji emisji czy ekoprojektowania procesów i produktów. Udział w dwóch edycjach Climate Leadership i możliwość pracy z ekspertami programu, były dla nas cenną inspiracją oraz istotnym wsparciem przy formułowaniu założeń ważnych inicjatyw zmniejszających nasz wpływ środowiskowy
Jacek ŁęgiewiczDyrektor Corporate Affairs w Samsung Electronics Polska
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Samsung pokazał jak dzięki technologiom wspierać innowacyjność i edukację dla klimatu. Zrealizowaliśmy te cele dzięki pionierskiemu programowi inkubacji zielonych startupów oraz w ramach Solve for Tomorrow. Climate Leadership stworzył niepowtarzalną przestrzeń do podejmowania zobowiązań oraz wymiany ciekawych praktyk i spotkania się z najlepszymi ekspertami ds. klimatu. To motywuje nas do dalszej aktywności i stawiania sobie kolejnych celów, bo jak głoszą twórcy Climate Leadership - „Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać”.
Bogdan ŚlękPublic & Government Affairs Director CEE, Signify
Dołączyliśmy do programu „Climate Leadership”, aby podkreślić, że jesteśmy gotowi wnieść swój wkład w znaczące działania i trwałe zmiany. W tym dążeniu jesteśmy odpowiedzialni za dzielenie się wiedzą, którą rozwijamy podczas naszej podróży klimatycznej w naszych operacjach, łańcuchu dostaw i użytkowaniu produktów z konsumentami, dostawcami, innymi firmami i innymi interesariuszami.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl