Dołącz do Programu już dziś.

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak stać się częścią społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej.

Zapraszamy do współpracy!

 

Magdalena Jaśkiewicz
Project Manager UNEP/GRID-Warszawa
+48 662 629 372
Michał Purol
Chief Sustainability Officer UNEP/GRID-Warszawa
+48 608 411 486

 

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl