Konferencja „Dlaczego Klimat?”

Jednym ze stałych elementów Programu jest konferencja, która jest okazją, aby w jednym miejscu Przedstawiciele instytucji międzynarodowych, ambasad, biznesu oraz eksperci rozmawiali o działaniach w kontekście globalnych wyzwań kryzysu klimatycznego. Podczas spotkania, które odbywa się jesienią każdego roku, firmy mają szanse zaprezentować podjęte zobowiązania klimatyczne. Ich wypełnienie jest możliwe dzięki współpracy międzysektorowej z przedstawicielami nauki i biznesu reprezentowanych przez ekspertów programu Climate Leadership, która stwarza szansę na odpowiednie wypracowanie mierzalnych działań.

Konferencja 2023

W dniu 25.09.2023 społeczność Climate Leadership spotkała się na konferencji ,,Ślad węglowy i co dalej?" w Warsaw Spire, aby zaprezentować efekty współpracy uczestników i ekspertów Programu w 2023 roku.

Podczas spotkania firmy zaprezentowały cele klimatyczne przyjęte w ramach wspólnych działan. Biznes odpowiedzialny środowiskowo zaczyna się od zdefiniowania śladu węglowego firmy, ale to jest dopiero początek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wobec nowych wymagań i obowiązków wynikających z raportowania CSRD, biznes powinien wdrożyć konkretne rozwiązania ograniczające jego negatywny wpływ na otoczenie, współpracując w całym łańcuchu wartości.

Zobacz więcej

Spotkania społeczności

Przedstawiciele przedsiębiorstw z szerokiego zakresu branż oraz eksperci środowiskowi, a także partnerzy i patroni medialni Programu, spotykają się w ramach cyklicznych zebrań społeczności Climate Leadership, aby wymienić się dobrymi praktykami i zmotywować do dalszego działania na rzecz ochrony klimatu. Każde spotkanie jest szansą na dyskusje oraz nawiązanie i pogłębienie relacji, dzieląc się doświadczeniami i dyskutując o zielonej przyszłości biznesu w Polsce.

Spotkanie 15.03.2023

Wiosną 2023 roku spotkaliśmy się w siedzibie Banku BNP Paribas w Warszawie na jednym z cyklicznych zebrań społeczności Climate Leadership. Jego celem było wspólne wypracowywanie rozwiązań, które ograniczą nasz negatywny wpływ na planetę i zbliżą biznes do osiągnięcia neutralności klimatycznej, biorąc pod uwagę tegoroczne trendy.

Climate Conversations

W ramach programu Climate Leadership co roku organizujemy cykl debat online na temat zmian klimatu. Podczas wydarzenia łączymy podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu). W ramach prowadzonych dyskusji zderzamy poglądy przedstawicieli biznesu, ekspertów Programu oraz zaproszonych gości specjalizujących się w poruszanych zagadnieniach.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl