Climate Conversations

Climate Conversations to cykl dyskusji na temat zmian klimatu, łączące podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu).

W ramach wydarzeń prezentowane są dane, zawarte w materiałach merytorycznych Programu ONZ ds. środowiska (UNEP), rodziny ONZ oraz uznanych organizacji, zajmujących się tematem zmian klimatu.

Przedstawiane jest również szersze tło działań na rzecz ochrony klimatu oraz dostosowywania się do skutków jego zmiany.

Kwadrans z klimatem

Wszystko, co warto wiedzieć o kryzysie klimatycznym i sposobach na jego przezwyciężenie w krótkiej i przystępnej formie - podcast “Kwadrans z klimatem” to nowa platforma przekazywania wiedzy o stanie naszej planety, która jest autorskim projektem UNEP/GRID-Warszawa.

Podczas mniej więcej 15-minutowych odcinków można usłyszeć rozmowy z osobami zajmującymi się tematem zmian klimatycznych i ich skutków z perspektywy naukowej, biznesowej czy aktywistycznej. Rozmówcy przedstawiają różne perspektywy, które łączy chęć budowy przyjaznego dla ludzi i środowiska świata.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl