Inicjatywy

W ramach programu Climate Leadership uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnych inicjatywach branżowych, wspierając rozwój zrównoważonego biznesu w Polsce. UNEP/GRID-Warszawa wraz z partnerami merytorycznymi przygotowuje bogatą ofertę edukacyjną, z której mogą skorzystać partnerzy biznesowi oraz podmioty z ich łańcuchów wartości.

Zapraszamy do udziału

Regenerative Farming Hub

Regenerative Farming Hub to wspólna inicjatywa UNEP/GRID-Warszawa ​i Fundacji Grunt od Nowa realizowana ​w ramach programu Climate Leadership. ​Projekt ma na celu szeroką edukację ​w zakresie rolnictwa regeneratywnego zdefiniowanych interesariuszy oraz podmiotów w łańcuchach wartości uczestników Programu.

Regenerative Farming Hub powstał ​w odpowiedzi na zauważalne negatywne skutki powszechnie stosowanych praktyk rolniczych na stan gleb w Polsce, niski poziom wiedzy Rolników na temat obecnej polityki rolnej i węglowej, a także brak zrozumienia obecnego systemu finansowania w Polsce, zwanego „Ekoschematami” i założeń oraz celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Zmiana praktyki rolniczej​ to dziś największy, niewykorzystany potencjał na wyhamowanie procesów pustynnienia gleb, redukcji zasobów wód gruntowych ​i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.​ W ten sposób rolnictwo regeneratywne może wspierać realizacje celów ESG w firmach. Jego wdrożenie niesie za sobą także wiele innych korzyści, a wśród nich m.in. zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, zmniejszenie śladu węglowego oraz rozwój rynku dobrowolnych kredytów węglowych.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedstawicieli biznesu, którzy chcą wspierać rozwój rolnictwa regeneratywnego w Polsce.

Dołącz do Regenerative Farming Hub!

Inicjatywa realizowana we współpracy

UNEP/GRID-WarszawaFundacja Grunt do Nowa

Zakończone

Sustainable Leaders’ Hub

Sustainable Leaders’ Hub to cykl edukacyjny realizowany przez UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Ambasadą USA w Polsce. Projekt wspiera firmy w adaptacji do kryzysu klimatycznego i związanych z nim ryzyk biznesowych. Pierwsza edycja programu odbyła się w 2022 roku w ramach programu Climate Leadership, w której uczestnicy będący częścią łańcuchów wartości największych firm w Polsce mieli okazję zapoznać się z podstawami wiedzy o klimacie i zielonej transformacji oraz zainspirować się dobrymi praktykami ze strony amerykańskich firm i instytucji.

Podczas spotkań mieliśmy okazję poznać doświadczenie i perspektywę wielu ciekawych organizacji i podmiotów: NASA, CDP, World Bank, UNEP FI, Pro Veg, ClientEarth, We Mean Business, YOUNGO, biznesu Microsoft, Grupa Żabka, Orsted , BNP Paribas oraz grona eksperckiego programu Climate Leadership.

W ramach prac eksperckich przygotowano odpowiedzi na najważniejsze, pojawiające się w przestrzeni publicznej, pytania o klimat, stan środowiska oraz teorię i praktykę zrównoważonego rozwoju. Zostały one zebrane w publikacji „Pierwsze kroki z klimatem. Poradnik na drodze do neutralności klimatycznej”.

Inicjatywa zrealizowana przy współpracy

UNEP/GRID-WarszawaAmbasada USA w Polsce
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał był sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl