O programie

Climate Leadership to program budujący społeczność wiedzy, która wspiera biznes w tym, aby mógł służyć wszystkim interesariuszom. Bazując na najlepszych praktykach i konkretnych rozwiązaniach istniejących w różnych branżach oraz doświadczeniu kadry menadżerskiej pomagamy firmom mieć pozytywny wpływ na klimat i środowisko naturalne. Program zrzesza ponad 150 ekspertek i ekspertów różnych dziedzin, samorządy, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, międzynarodowe inicjatywy, a przede wszystkim pracujący w Programie biznes. Wierzymy, że naszą społeczność łączy troska o przyszłość kolejnych pokoleń.

Program Climate Leadership jest realizowany przy wsparciu Rady Programowej (Climate Leadership Council)

Kierunki zmian dla klimatu

Przygotowanie do wdrażania procesów dekarbonizacyjnych w firmieKonsultacje eksperckie od wprowadzenia do liczenia śladu węglowego poprzez wyznaczanie kierunków i planów redukcji emisji oraz rekomendacji dotyczących kompensacji przyrodniczych.
Wsparcie w procesie projektowania nowych produktów i usług dla klimatuAnaliza ekspercka już istniejącej oferty rynkowej, budowanie nowego zrównoważonego portfolio produktowo-usługowego oraz pomiar i zarządzanie wpływem.
Optymalizacja wykorzystania surowców i materiałów w firmieEkspercka współpraca w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w firmie w kontekście np. procesów produkcyjnych, efektywności energetycznej czy śladu wodnego.
Rozwój programów wsparcia transformacji klimatycznej u klientów, dostawców, partnerów biznesowych firmyBudowanie zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez eksperckie wsparcie dotyczące polityk zakupowych i edukacji dostawców oraz włączanie interesariuszy we wspólną realizację strategii i celów firmy.
Włączanie pracowników i współpracowników w doskonalenie i realizację strategii klimatyczno-środowiskowychSzerokopojęta ekspercka edukacja pracownicza oraz włączanie pracowników w budowę ekologicznej kultury organizacyjnej.
Współpraca z firmą w zakresie wdrażania nowych wymagań i regulacji w sprawozdawczości, weryfikacji komunikacji dotyczącej zobowiązań klimatycznych, budowania partnerstwWsparcie eksperckie dotyczące ESG oraz kryteriów taksonomicznych dla zrównoważonej działalności i odpowiedzialnego marketingu.

Schemat współpracy

Wybierz jeden z kierunków zmian dla klimatu

jeżeli masz pomysł na współpracę w innym obszarze istnieje możliwość opracowania specjalnej ścieżki

 

Dobierz interesujące formy współpracy

przy wsparciu koordynatora projektu określ w jaki sposób chcesz z nami współpracować

 

Poznaj plan współpracy wraz z oszacowaniem kosztów

współpraca indywidualna trwa około 3 miesięcy, nie dotyczy realizacji wspólnych jak np. publikacja/konferencja

 

Wprowadź dodatkowe zmiany i dopracuj z nami plan

finalne opracowanie planu współpracy, zmiany w ofercie

 

Zapoznaj się z finalną propozycją.
Podpisz umowę i przejdź do działania!

Dołącz do Programu Climate Leadership

Organizator

UNEP/GRID-Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa, jako ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) realizuje w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Potrójny kryzys planetarny – zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska – wyznacza kierunek działań realizowanych wspólnie z przedstawicielami administracji, samorządami lokalnymi, biznesem, instytucjami nauki oraz szeregiem instytucji i ekspertów wspierających.

 

Twórcy Programu

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektorka Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Twórcy Programu zostali wyróżnieni w 2022 roku przez Kongres Odpowiedzialnego Kapitału magazynu Forbes Polska nagrodą "Odpowiedzialne Zaangażowanie".

Rada Programowa

Odpowiedź na kryzys klimatyczny wymaga od nas połączenia naukowego podejścia z potencjałem organizacji społecznych, sektora publicznego i prywatnego, a także krajowych i międzynarodowych struktur instytucjonalnych. Dlatego grono najwybitniejszych przedstawicieli tych środowisk zaprosiliśmy do udziału w pracach Rady Programu Climate Leadership (Climate Leadership Council). Członkinie i członkowie rady będą wspierać dalsze kierunki rozwoju Programu, jak również doradzać w strategicznych decyzjach dotyczących jego uczestników.

Maria Andrzejewska
Współtwórczyni programu Climate Leadership
Edwin Bendyk
Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
Daniel Bouzas
Koordynator United Nations Environment Programme Finance Initiative na Europę
Bogusław Chrabota
Redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita
Tim Christophersen
Wiceprezydent Climate Action - Salesforce
Anna Clunes
Ambasadorka Wielkiej Brytanii w Polsce
Fabrice Filliez
Ambasador Szwajcarii w Polsce
Maria Florczuk
Członkini Zarządu Fabryki Mebli "FORTE" S.A.
Stefan Gullgren
Ambasador Szwecji w Polsce
Dorota Jarosińska
Regionalne Biuro WHO Europa
Prof. Dr hab. Zbigniew Karaczun
Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie
Dr Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019-2021
Jacek Łęgiewicz
Dyrektor ds. publicznych w Samsung Electronics Polska
dr Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezeska Zarządu Forum Energii
Prof. Dr hab. Szymon Malinowski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Maciej Nowicki
Minister Środowiska w latach 2007-2010
Prof. Aleksandra Przegalińska
Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego
Bolesław Rok
Współtwórca programu Climate Leadership
Jarosław Rot
Chief Sustainability Officer BNP Paribas Bank Polska
Dr hab. Piotr Wachowiak prof. SGH
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Dyrektor odpowiedzialny za zrównoważony rozwój ERGO Hestia
Shereen Zorba
Dyrektor UN Science Policy Business Forum on the Environment

Koordynatorzy

paulina kulikPaulina KulikProject CoordinatorUNEP/GRID-Warszawa
katarzyna soszynskaKatarzyna SoszyńskaESG ManagerUNEP/GRID-Warszawa
Magdalena JaśkiewiczProject ManagerUNEP/GRID-Warszawa

Partnerzy

Akademia Leona KoźmińskiegoChapter Zero PolandWP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners sp.j.

Patronat Medialny

RzeczpospolitaForbes300GOSPODARKA300KLIMATEkoGuruTeraz ŚrodowiskoFoodFaktyArchitecture SnobMAMSTARTUPNNOEcoekonomiaoesg.plRaport CSR
RAPORT ESG

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl