Neutralność klimatyczna to stan, do którego dążymy w gospodarce. Oznacza on radykalne obniżenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich jej gałęziach.

To także wizja świata, w którym globalne emisje są w równowadze z tym, co w mogą zneutralizować lasy i oceany w wyniku naturalnej absorpcji planetarnej. Zgodnie z tą wizją wszelkie nadmiarowo generowane przez człowieka emisje muszą zostać zrekompensowane zwiększonym pochłanianiem dwutlenku węgla za pomocą rozwiązań naturalnych (jak np. odbudowa ekosystemów) lub technologicznych (wychwyt i składowanie CO²). Postępy w dążeniu do neutralności klimatycznej możemy pośrednio monitorować sprawdzając parametry klimatyczne takie, jak koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, średnia globalna temperatura czy poziom mórz i oceanów.

Co to oznacza dla firm w praktyce?

Firmy muszą już dziś przyjąć strategię ograniczania do minimum emisji, wynikłych z ich działalności gospodarczej i przyjętego modelu biznesowego. Na dłuższą metę nie mówimy już o cięciach rzędu 10 czy 20%, ale blisko 100% redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W niektórych sektorach proces ten będzie prostszy niż w innych. Ze względu na poziom postępu technologicznego i malejące koszty wdrażania, łatwiej będzie o dekarbonizację sytemu energetycznego, niż np. rolnictwa. Wyzwaniem pozostaną szczególnie energochłonne, zależne od paliw kopalnych sektory, np. produkcja stali. Firmy z tych branż już dziś muszą inwestować w badania i rozwijać nowe technologie, np. wodorowe, które będą mogły zastąpić paliwa kopalne.

Dla wielu przedsiębiorstw i branż neutralność klimatyczna oznaczać będzie przemyślenie modelu biznesowego i np. odejście od zachęcania do indywidualnego posiadania produktu w stronę promowania wzorców współdzielenia (np. systemy carsharingowe) czy wydłużanie życia produktu poprzez ułatwianie jego naprawiania i późniejsze odzyskiwanie z rynku (np. telefony komórkowe).

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl