Bank BNP Paribas notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 68 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Bank zatrudnia prawie 10 tysięcy osób i ma ponad 4 miliony klientów. BNP Paribas wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje ich do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Jako fundamenty działalności Grupa BNP Paribas określa: bycie bankiem lokalnym o globalnym zasięgu, kompletność i dostępność oferty, perspektywy na przyszłość i odpowiadanie na wyzwania cywilizacyjne, jak również odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem i wpływem na klimat.

Strona www uczestnika
2023
Jarosław RotDyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Galopująca zmiana klimatu przestała być wyłącznie alarmem naukowców i stała się naocznym faktem. Mitygowanie jej skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych wymaga zdecydowanych działań. Chcąc towarzyszyć naszym Klientom w zrównoważonej transformacji, wprowadzamy nowe produkty i usługi, jednocześnie redukując nasz wpływ na środowisko naturalne, poprzez m.in. zmniejszanie śladu węglowego oraz prowadząc liczne działania na rzecz społeczności i promowania odpowiedzialnych postaw we współpracy z eksperckimi organizacjami partnerskimi. Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju nie jest łatwe, ale też nigdy nie było ważniejsze niż dziś. Dlatego jako Bank Zielonych Zmian chcemy być silnym, merytorycznym partnerem dla naszych Klientów w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji finansowych i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.
2022
Jarosław RotDyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata i instytucją finansową o globalnym zasięgu, dlatego mamy świadomość znaczącego wpływu naszej działalności na otoczenie. Naszym kluczowym zobowiązaniem jest wspieranie Klientów w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktów i usług, które pomagają Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. enie funkcjonalności pierwszego na rynku polskim kalkulatora do szacowania emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.
Zobacz więcej
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Chcąc jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów i rynku w obszarze zrównoważonych produktów finansowych, rozwijamy współpracuję z ekspertami, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą na tematy: zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, wyzwań społecznych jak i regulacyjnych.
2022
Rozszerzenie funkcjonalności pierwszego na rynku polskim kalkulatora do szacowania emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.
Zobacz więcej
Coca-Cola HBC PolskaERGO Hestia S.A.Żywiec-Zdrój S.A.McDonald's PolskaHutchinson

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl