Bank BNP Paribas notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 68 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Bank zatrudnia prawie 10 tysięcy osób i ma ponad 4 miliony klientów. BNP Paribas wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje ich do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Jako fundamenty działalności Grupa BNP Paribas określa: bycie bankiem lokalnym o globalnym zasięgu, kompletność i dostępność oferty, perspektywy na przyszłość i odpowiadanie na wyzwania cywilizacyjne, jak również odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem i wpływem na klimat.

Strona www uczestnika
2022
Jarosław RotDyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata i instytucją finansową o globalnym zasięgu, dlatego mamy świadomość znaczącego wpływu naszej działalności na otoczenie. Naszym kluczowym zobowiązaniem jest wspieranie Klientów w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktów i usług, które pomagają Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. enie funkcjonalności pierwszego na rynku polskim kalkulatora do szacowania emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.
2021
Przemysław GdańskiPrezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Skupiając się w naszej działalności na aspektach ESG oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w 2020 r. powołaliśmy Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z Chief Sustainability Officerem (CSO), Sustainability Officerami, Biurem CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz Biurem ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy Sustainability Community. Rada odpowiada za to, aby cele strategiczne związane z realizacją Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju były rozumiane i współdzielone we wszystkich obszarach działalności banku oraz wśród naszych Klientów, również dzięki rozwojowi produktów i usług bankowych. Utworzenie Rady i powołanie Sustainability Officerów ma na celu zacieśnianie współpracy wewnętrznej wokół idei zrównoważonego wzrostu. Ułatwia wymianę wiedzy i podejmowanie decyzji w kluczowych kwestiach. Wierzę, że budowa nowych kompetencji – dzięki współpracy z ekspertami Climate Leadership – pozwoli naszej organizacji na osiągnięcie dodatkowych przewag konkurencyjnych i realizację naszej aspiracji do bycia liderem w obszarze ESG i zrównoważonego wzrostu, a także co ważniejsze pozwoli nam przyczynić się w jeszcze większym stopniu do transformacji, która czeka nasz kraj.
2020
Przemysław GdańskiPrezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich – obywateli, władz, firm oraz instytucji. Głęboko wierzę, że naszą rolą jako Banku Zielonych Zmian jest wspieranie klientów w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Podejmujemy szereg działań na rzecz wspierania transformacji energetycznej i będziemy je intensyfikować, dlatego też dołączyliśmy do inicjatywy Climate Leadership. Jestem dumny z działań naszego Banku oraz Grupy BNP Paribas na rzecz budowania świata sprawiedliwego i zrównoważonego.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Rozszerzenie funkcjonalności pierwszego na rynku polskim kalkulatora do szacowania emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.
2021
Merytoryczne przygotowanie nowo powołanej Sustainability Community do rozwijania i wdrażania strategicznych projektów ESG, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
2020
Rozwój oferty produktów i usług Banku wspierających transformację energetyczną: osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.
Polpharma S.A.ERGO Hestia S.A.Credit AgricoleØrstedStena Recycling Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl