Jesteśmy jednym z czołowych producentów piwa w Polsce posiadającym najbardziej zróżnicowane portfolio produktów na rynku oraz liderem w innowacyjnych segmentach piwa. Produkty firmy warzone są w pięciu browarach znajdujących się na terenie kraju. Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród producentów piwa w Polsce, które jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej strategia, "Warzymy Lepszy Świat", definiuje obszary zaangażowania społecznego i środowiskowego firmy. Do jej najważniejszych punktów należą m.in.: Ograniczanie emisji CO2, zrównoważone zaopatrzenie, rozwój społeczności lokalnych, promowanie zdrowia i bezpieczeństwa, wspieranie odpowiedzialnej konsumpcji i ochrona zasobów wodnych. Celem Grupy Żywiec jest, aby zrównoważony rozwój był częścią działalności firmy odzwierciedloną w sposobie, w jaki działają na co dzień - tworząc i sprzedając produkty, w kulturze korporacyjnej oraz w dostarczaniu wartości konsumentom poprzez marki i produkty.

Strona www uczestnika
2020
Magdalena BrzezińskaDyrektor ds. korporacyjnych, Grupa Żywiec
Troska o środowisko jest na stałe wpisana w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec, którą realizujemy pod hasłem Warzymy Lepszy Świat. Od lat minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko, ograniczając emisję dwutlenku węgla na każdym etapie naszej działalności, promując butelki zwrotne i optymalizując zużycie wody w naszych browarach. Stale zmniejszamy także ilość odpadów, poddając je recyklingowi lub odzyskowi, a pozostałości po produkcji przeznaczamy na paszę dla zwierząt.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2020
Do 2025 roku: Zużycie wody w produkcji piwa we wszystkich naszych browarach nie będzie większe niż 3,5 hl/hl (wynik w 2019 2,79 hl/hl), emisja CO2 w produkcji nie przekroczy 5,1 kg CO2e/hl (wynik w 2019 3,48 kg CO2e/hl), a w dystrybucji piwa 2,42 kg CO2e/hl (wynik w 2019 3,00 kg CO2e/hl).
IKEA Retail Sp. z o.o. IKEA Distribution Services S.A.myhiveFabryki Mebli FORTE S.A.Santander Bank PolskaElektroEko

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl