Myhive to marka biurowa wdrożona na rynek w 2016 roku przez IMMOFINANZ - jedną z największych firm z sektora nieruchomości komercyjnych na warszawskim rynku biurowym. Podstawa działalności firmy obejmuje zarządzanie nieruchomościami oraz część deweloperską. Aktualnie marka myhive jest obecna w sześciu krajach, a w Warszawie pod tym brandem funkcjonuje 7 budynków biurowych. Wśród wyróżników marki szczególnie podkreślić należy charakterystyczne lobby oraz community management w ramach którego odbywają się regularne aktywności dla najemców, te po pracy, sportowe, czy wystąpienia ekspertów w danych dziedzinach. Firma pracuje nad strategią osiągnięcia długoterminowej neutralności klimatycznej i zwiększenia wydajności zasobów wykorzystywanych w swoim portfolio. Grupie zależy również na zrównoważonej współpracy z najemcami i zwiększaniem ich świadomości ekologicznej poprzez włączanie we wspólne działania. W ramach strategii "#myhiveourfuture", firma wprowadziła ponad 20 inicjatyw środowiskowych. 

Strona www uczestnika
2021
Magdalena KowalewskaCountry Manager Operations Poland, IMMOFINANZ
Zdajemy sobie sprawę z tego, że świadome działania jednostek mogą przyczynić się do zapoczątkowania wartościowych zmian na skalę globalną. Dlatego przystępując do programu z naszą marką biurową myhive, skupiliśmy się nie tylko na tym, co dobrego dla naszego klimatu możemy zrobić my, ale także na promowaniu właściwych postaw wśród 17.000 osób pracujących na co dzień w biurach pod tym brandem. Co więcej, będąc pierwszą firmą z sektora nieruchomości, która zaangażowała się w Climate Leadership, mocno liczymy, że przetarliśmy szalki dla innych – tych, z którymi na co dzień konkurujemy biznesowo – jednak w obliczu aspektów takich jak nasze środowisko, chcemy się jednoczyć i mówić jednym głosem.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2021
Wdrożenie 20 projektów ekologicznych pod hasłem #myhiveourfuture związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najemców, co przełoży się na zmianę ich nawyków w pracy i w życiu prywatnym.
BNP Paribas Bank Polska S.A.Żywiec-Zdrój S.A.Samsung Electronics PolskaAllegroVisa

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl