Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jej tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Firma zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Spółki Grupy są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. PZU ma świadomość postępujących zmian klimatycznych i ich wpływu na środowisko. Grupa wyraźnie zaznaczyła swoje ambicje klimatyczne, przyjmując rolę partnera zielonej transformacji polskiej gospodarki. Firma konsekwentnie zmniejszamy swój ślad węglowy, wprowadza unikatowe na rynku ubezpieczenia dla właścicieli instalacji OZE, oraz zobowiązała się do finansowania budowy lub rozbudowy farm wiatrowych kwotą ponad 150 milionów złotych.

Strona www uczestnika
2022
Joanna GorczycaDyrektor biura zrównoważonego rozwoju, PZU
Udział PZU w programie Climate Leadership to kolejny krok na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, na których oparliśmy naszą Strategię ESG. Wiemy, jak istotne jest prowadzenie działalności biznesowej na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne jest minimalizowanie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne m.in. przez redukowanie emisji gazów cieplarnianych. Aspekt ten jest niezmiernie ważny zarówno dla biznesu, jak i szerokiej grupy interesariuszy, w szczególności inwestorów. Coraz częściej, gdy podejmujemy strategiczne i inwestycyjne decyzje, bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe. To także element szerzenia świadomości klimatycznej w organizacji.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Opracowanie metodyki i przygotowanie organizacji do spełnienia wymogów CSRD w raportowaniu zakresu 3 emisji gazów cieplarnianych dla PZU SA i Grupy PZU.
Polpharma S.A.Carrefour Polska Sp. z o.o.Grupa ŻywiecŻywiec-Zdrój S.A.IKEA Retail Sp. z o.o. IKEA Distribution Services S.A.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl