Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach, a jej aktywa sięgają ponad 400 mld zł. Tradycje PZU sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych oraz opieki zdrowotnej. Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeks WIG20), a od roku 2019 wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG.

Grupa PZU konsekwentnie realizuje przyjętą na lata 2021-2024 Strategię ESG „Rozwój w równowadze”. Ubezpieczyciel uwzględnia kryteria pozafinansowe w swojej działalności oraz wspiera transformację klimatyczno-energetyczną polskiej gospodarki. Chce też inspirować i zachęcać do udziału w zielonej zmianie swoich partnerów biznesowych, klientów i wszystkich Polaków. 

Strona www uczestnika
2023
Joanna GorczycaDyrektor biura zrównoważonego rozwoju, PZU
W Grupie PZU mamy świadomość, że jako liderzy polskiej gospodarki, w tym sektora finansowego, mamy ogromny wpływ na otoczenie. Chcemy rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony, testować innowacyjne rozwiązania, inspirować i dzielić się doświadczeniem ze wszystkimi, którym zależy na budowaniu lepszej przyszłości. Nie możemy zapomnieć o edukacji jednej z najważniejszych grup interesariuszy – pracowników. Chcemy, aby dowiedzieli się, w jak wielu aspektach funkcjonowania firmy obecne są zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju i jak wspólnie możemy budować odpowiedzialną organizację.
2022
Joanna GorczycaDyrektor biura zrównoważonego rozwoju, PZU
Udział PZU w programie Climate Leadership to kolejny krok na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, na których oparliśmy naszą Strategię ESG. Wiemy, jak istotne jest prowadzenie działalności biznesowej na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne jest minimalizowanie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne m.in. przez redukowanie emisji gazów cieplarnianych. Aspekt ten jest niezmiernie ważny zarówno dla biznesu, jak i szerokiej grupy interesariuszy, w szczególności inwestorów. Coraz częściej, gdy podejmujemy strategiczne i inwestycyjne decyzje, bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe. To także element szerzenia świadomości klimatycznej w organizacji.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Objęcie programem edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG minimum 60% pracowników do końca 2024 roku.
2022
Opracowanie metodyki i przygotowanie organizacji do spełnienia wymogów CSRD w raportowaniu zakresu 3 emisji gazów cieplarnianych dla PZU SA i Grupy PZU.
Coca-Cola HBC PolskaPolpharma S.A.Grupa ŻywiecmyhiveMcDonald's Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl