Żywiec Zdrój to największy producent na rynku napojów bezalkoholowych w Polsce i najbardziej rozpoznawalna marka wody w kraju. Co czwarta butelka wody zakupiona w Polsce to produkt spółki. Żywiec Zdrój został założony w 1992 roku w Cięcinie, gdzie znajduje się również źródło i obecnie zatrudnia ponad 600 pracowników. Spółka wierzy, iż zrównoważony rozwój to sposób, w jaki powinien być prowadzony każdy biznes. Jej strategia, "WeActForWater", jest bardzo prosta i opiera się na promocji racjonalnego podejścia do wykorzystania opakowań, redukcji śladu węglowo, dbaniu o zasoby wodne, a także wspieraniu lokalnych społeczności nie tylko w dostępie do wody pitnej, ale również w promocji regionalnych zwyczajów, tradycji i kultury. Realizując projekty, Żywiec Zdrój stara się budować szerokie partnerstwa i korzystać z wiedzy ekspertów.

Strona www uczestnika
2020
Edyta Krysiuk-KowalczykDyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec-Zdrój S.A.
W Żywiec Zdrój jesteśmy świadomi naszej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej - od lat konsekwentnie dążymy m.in. do obniżenia śladu węglowego naszych produktów, a także aktywnie angażujemy się w budowanie systemu efektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Wierzymy, że będąc częścią programu Climate Leadership będziemy w stanie, wspólnie z partnerami, zainicjować rzeczywiste zmiany i zainspirować do działania innych.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2020
Redukcja „śladu węglowego” o 50% do roku 2020 w odniesieniu do roku bazowego (2007). „Carbon Neutrality” (zero net) dla całej marki do roku 2030.
Orange PolskaERGO Hestia S.A.myhiveSantander Bank PolskaVisa

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl