Żywiec Zdrój to największy producent na rynku napojów bezalkoholowych w Polsce i najbardziej rozpoznawalna marka wody w kraju. Co czwarta butelka wody zakupiona w Polsce to produkt spółki. Żywiec Zdrój został założony w 1992 roku w Cięcinie, gdzie znajduje się również źródło i obecnie zatrudnia ponad 600 pracowników. Spółka wierzy, iż zrównoważony rozwój to sposób, w jaki powinien być prowadzony każdy biznes. Jej strategia, "WeActForWater", jest bardzo prosta i opiera się na promocji racjonalnego podejścia do wykorzystania opakowań, redukcji śladu węglowo, dbaniu o zasoby wodne, a także wspieraniu lokalnych społeczności nie tylko w dostępie do wody pitnej, ale również w promocji regionalnych zwyczajów, tradycji i kultury. Realizując projekty, Żywiec Zdrój stara się budować szerokie partnerstwa i korzystać z wiedzy ekspertów.

Strona www uczestnika
2020
Edyta Krysiuk-KowalczykDyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec-Zdrój S.A.
W Żywiec Zdrój jesteśmy świadomi naszej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej - od lat konsekwentnie dążymy m.in. do obniżenia śladu węglowego naszych produktów, a także aktywnie angażujemy się w budowanie systemu efektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Wierzymy, że będąc częścią programu Climate Leadership będziemy w stanie, wspólnie z partnerami, zainicjować rzeczywiste zmiany i zainspirować do działania innych.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2020
Redukcja „śladu węglowego” o 50% do roku 2020 w odniesieniu do roku bazowego (2007). „Carbon Neutrality” (zero net) dla całej marki do roku 2030.
BNP Paribas Bank Polska S.A.Grupa ŻywiecBASF PolskaMcDonald's PolskaSantander Bank Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl