Orange jest wiodącą firmą na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Posiada prawie 18 milionów klientów i oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. W Polsce możemy znaleźć ponad 600 salonów firmy. Orange używa najnowszych technologii do optymalizacji wykorzystywania zasobów, a w szczególności energii zużywanej na potrzeby sieci. Dodatkowo, wspiera zieloną transformację poprzez rozwój i oferowanie rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w domach, przedsiębiorstwach i samorządach. W walce z kryzysem klimatycznym Grupa Orange wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2040. Plan obejmuje zobowiązania w zakresie podnoszenia wydajności energetycznej sieci, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania technologii cyfrowych do transformacji środowiskowej i energetycznej wszędzie tam, gdzie jest obecny Orange.

Strona www uczestnika
2020
Jacek HutyraClimate Officer, Orange Polska
W Orange jesteśmy przekonani, że działania dla klimatu muszą wpisywać się w strategię i bieżącą działalność firmy. Dlatego – obok np. optymalizacji zużycia energii, pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych czy oferowania samorządom platform smart city do zrównoważonego zarządzania usługami dla mieszkańców – pomagamy naszym klientom być bardziej eko. Jednym z przykładów jest program odkupu używanych telefonów komórkowych, którym w ten sposób dajemy szansę na drugie życie.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2020
Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Odzyskanie z rynku 30% całkowitej sprzedaży telefonów komórkowych do roku 2025, w krajach Europy, gdzie marka Orange jest obecna.
Auchan Retail PolskaBASF PolskaNetguruHutchinsonPZU

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl