Fabryki Mebli FORTE to czołowy polski producent i eksporter mebli do samodzielnego montażu. Spółka posiada sześć nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce i jedną fabrykę w Indiach. Produkty firmy można można kupić w 45 krajach i obecnie zatrudnia ponad 3 tysiące osób. FORTE stawia na równi najwyższą jakość produktu z troską o środowisko naturalne, kwestiami etycznymi i pracowniczymi. Firma podejmuje szereg działań zmierzających do optymalizacji zużycia materiałów, paliw, energii i wody w celu ochrony naturalnych zasobów nieodnawialnych, oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń w wyniku produkcji, magazynowania i transportu. FORTE prowadzi również edukację ekologiczną dla swoich pracowników i ich dzieci, a także dostawców i innych kontrahentów. Do jej ambicji należy również wdrażanie rozwiązań w zakresie ograniczenia odpadów i gospodarki obiegu zamkniętego.

Strona www uczestnika
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2021
Edukacja klientów w zakresie prawidłowego segregowania odpadów generowanych z opakowań wyrobów firmy oraz lepsze wykorzystanie kupowanych surowców. Do końca 2025 roku: - ograniczenie o 10% udziału materiałów opakowaniowych średnio na paczkę we wszystkich wyrobach, - wdrożenie 100% materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu.
Polpharma S.A.Żywiec-Zdrój S.A.myhiveMcDonald's PolskaPZU

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl