BASF to największe przedsiębiorstwo chemiczne na świecie. Ich Polski oddział powstał w 1992 roku, chociaż są obecni na naszym rynku już od końca XIX wieku. Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia, którym jest największym i najnowocześniejszym zakładem tego typu firmy. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 870 pracowników w Polsce. BASF jest firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Klientom dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Głównym celem firmy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.  W tym celu BASF m.in. inwestuje w odnawialne źródła energii i opracowywuje narzędzie do liczenia śladu węglowego produktu.

Strona www uczestnika
2022
Agnieszka Łyczak-SzymczykSustainability Manager, BASF Polska
BASF  jest mocno zaangażowany w projekty gospodarki obiegu zamkniętego. Wierzymy, że to jedyny sposób na ponowne wykorzystanie odpadów, które inaczej zanieczyszczą środowisko. Odpady biodegradowalne, które wciąż dziś w dużych ilościach trafiają do frakcji odpadów zmieszanych, mogą stać się kompostem, czyli naturalnym nawozem dla gleby. Dlatego, przede wszystkim, w ramach naszych działań zachęcamy do jeszcze lepszej segregacji odpadów. Jednocześnie, aby segregacja bioodpadów była łatwiejsza, proponujemy stosowanie worków wykonanych z tworzyw kompostowalnych, które nie będą musiały być oddzielane mechaniczne, a pod wpływem odpowiednich warunków wraz z odpadami biodegradowalnymi staną się kompostem.
2021
Maciej WitaRegionalny Doradca Agronomiczny, Uprawy Warzywnicze, BASF Polska
Wykorzystywanie folii ściółkujących w rolnictwie jest popularną technologią, zwłaszcza w produkcji warzyw. Standardowe produkty tego typu, produkowane z polietylenu, generują ogrom odpadów trudnych w recyklingu, często zalegających w polskich gospodarstwach. Rolnicy mają jednak możliwość stosowania rozwiązań zrównoważonych, jakimi są biodegradowalne i kompostowalne w glebie folie do ściółkowania. Oprócz ogólnie znanych zalet np. oszczędność wody czy zmniejszenie ilości używanych środków ochrony roślin, technologia ta również nie generuje odpadów. Nie trzeba zbierać jej z pól po sezonie, a tylko zaorać z glebą. Mikroorganizmy glebowe zamienią ją z czasem na wodę, CO2 i biomasę. W glebie nie powstają w związku z tym mikroplastiki, co jest poświadczone wymaganymi na całym świecie certyfikatami.
2021
Iga WasilewiczPublic & Government Affairs Manager Koordynatorka Zespołu ds. Zielonej Energii, BASF Polska
BASF stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednak, aby tak się stało, nasze globalne cele muszą się przekładać na lokalne działania. Dlatego powołaliśmy wewnętrzny zespół ds. Zielonej Energii, który analizuje ślad węglowy firmy w Polsce i nasze możliwości w zakresie przejścia na OZE. Pierwszym wymiernym działaniem jest podpisanie nowej umowy z PGE Obrót S.A. na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pokrywającej 100% naszego zapotrzebowania w Zakładzie Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
W 2022r. wprowadzenie na rynek 4,5 mln sztuk kompostowalnych worków na bioodpady wykonanych z tworzywa ecovio.
2021
Wyeliminowanie w ciągu roku odpadów z tworzyw sztucznych z 200 ha upraw warzywniczych w Polsce poprzez rozwój oferty folii biodegradowalnych do ściółkowania.Przejście na korzystanie w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Bank Ochrony Środowiska S.A.myhiveAllegroFabryki Mebli FORTE S.A.Signify

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl