Danone to międzynarodowe przedsiębiorstwo spożywcze oraz lider w tworzeniu smacznych i wartościowych produktów, oferowanych w kategoriach istotnych dla prawidłowej diety oraz odpowiadających na wyjątkowe potrzeby żywieniowe pacjentów. Należą do nich: produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, woda i napoje oraz żywienie specjalistyczne, czyli żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także żywienie medyczne dla osób chorych. Firma zaczęła produkcje w Polsce w 1992 roku, a na początku XXI wieku do grupy dołączyli Żywiec Zdrój i Nutricia. Aktualnie francuski gigant ma 7 zakładów produkcyjnych w Polsce i pośrednio tworzy 18 tysięcy miejsc pracy. W myśl wizji "One Planet. One Health" firma inspiruje konsumentów do dokonywania właściwych wyborów w kontekście zdrowia i środowiska naturalnego. W ramach Polityki Klimatycznej opracowanej spółki Danone planują osiągnięcie neutralności klimatycznej netto w 2050 roku. Grupa rozpoczęła również proces certyfikacji B Corp. 

Strona www uczestnika
2021
Marek SumiłaDyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie, Danone
W kontekście najnowszego raportu IPCC i tego, że konsekwencje zmian klimatu są odczuwalne na całym świecie i będą one coraz dotkliwsze, musimy działać teraz. Jako, że 57% emisji dwutlenku węgla firmy Danone jest związanych z rolnictwem, praktyki rolnictwa regeneratywnego to dla nas najważniejszy obszar redukcji emisji. W najbliższych latach kluczowa będzie praca z rolnikami, naszymi dostawcami, na rzecz szerokiego wdrożenia takich działań.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2021
Objęcie do końca 2023 roku 100 procent dostawców mleka w Polsce programem weryfikacji praktyk rolnictwa regeneratywnego oraz promowanie diety fleksitariańskiej wśród konsumentów w kraju.
ERGO Hestia S.A.Carrefour Polska Sp. z o.o.Grupa ŻywiecAllegroStena Recycling Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl