IKEA to ikoniczne szwedzkie przedsiębiorstwo zajmujące się głównie produkcją oraz sprzedażą mebli, a także artykułów dekoracyjnych. Od 2008 roku jest największym tego typu przedsiębiorstwem na świecie. Relacja IKEI z Polską zaczęła się już 60 lat temu od współpracy z lokalnymi firmami, a w 1990 roku firma otworzyła u nas swój pierwszy sklep. Aktualnie, co piąty produkt IKEA produkowany jest w Polsce i można je znaleźć w ponad 5 milionach polskich domów. Szwedzka firma zatrudnia u nas 16 tysięcy pracowników, a dodatkowe 75 tysięcy osób pracuje u jej dostawców. W IKEA zrównoważony rozwój jest integralną częścią jej działalności biznesowej. W jej strategii, "People & Planet Positive", firma zobowiązała się do realizacji ambitnych celów, w trzech głównych obszarach: zdrowe i zrównoważone życie, gospodarka o obiegu zamkniętym i pozytywny wpływ na klimat, oraz sprawiedliwe i równe traktowanie.

Strona www uczestnika
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2020
Zwiększenie efektywności pakowania i przeładunku towarów, zużywając mniej surowców. Do 2030 roku używanie materiałów w 100% nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
Samsung Electronics PolskaMcDonald's PolskaTetra PakPZUSignify

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl