Grupa Crédit Agricole, znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 48 krajach na świecie i obsługuje ponad 52 milionów klientów. W Polsce bank funkcjonuje od ponad 20 lat i jest jednym z najczęściej polecanych banków w kraju. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze Consumer Finance. Wzorem swojego akcjonariusza bank przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Cele z tym związane wpisał do swojej strategii i dotyczą one m.in. ograniczania zużycia surowców naturalnych, produkcji odpadów i emisji CO2, promocji zrównoważonego transportu, rozwijania kultury organizacyjnej, która za priorytet uznaje troskę o środowisko, oraz wdrażania działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej.

Strona www uczestnika
2023
Jędrzej MarciniakWiceprezes Zarządu, Credit Agricole
Działanie na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to jeden z kluczowych celów naszej strategii, którą ogłosiliśmy w listopadzie 2022 r. Razem z całą Grupą Crédit Agricole rok wcześniej dołączyliśmy do programu Net-Zero Banking Alliance, powołanego przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI), i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To ambitny plan, na którego realizacji będziemy się skupiać przez najbliższe lata. Osiągniemy go m.in. dzięki rozwojowi zielonych produktów i usług oraz wspierania naszych klientów w transformacji, poprzez proponowanie im przydatnych narzędzi i edukację. Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie celów proklimatycznych wymaga nie tylko długofalowej strategii, ale też wspólnych wysiłków i zawierania partnerstw międzysektorowych. Współpraca z ekspertami z programu Climate Leadership daje nam możliwość wypracowywania najlepszych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i przygotowywania oferty produktowej, która może sprostać wyzwaniom środowiskowym, ale także odpowiada na potrzeby naszych klientów indywidualnych i firmowych. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w inicjatywy programu pozwoli nam skutecznie przybliżyć się do realizacji ambicji osiągnięcia neutralności klimatycznej zarówno w naszej działalności, jak i w portfelu klientów do roku 2050.
2022
Jędrzej MarciniakWiceprezes Zarządu, Credit Agricole
Od 2019 r. kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju są jednym z trzech, kluczowych filarów strategii biznesowej Credit Agricole. Od tego samego roku liczymy też nasz ślad węglowy według najbardziej znanego standardu GHG Protocol i realizujemy różne inicjatywy, które go zmniejszają. Mamy świadomość, że wpływ naszej działalności na środowisko to zaledwie mały procent tego, jaki jest nasz wpływ pośredni, generowany przede wszystkim przez naszych klientów. Nie zapominamy też, jak kluczowa jest rola sektora finansowego w ogólnej transformacji. Dlatego razem z całą Grupą Crédit Agricole dołączyliśmy do programu Net-Zero Banking Alliance, powołanego przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI), i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To ambitny plan, na którego realizacji będziemy się skupiać przez najbliższe lata.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Rozwój zielonych produktów dla naszych klientów z różnych sektorów (m.in. z sektora agrobiznesu) i przygotowanie kompleksowej oferty produktowej, która sprosta wyzwaniom środowiskowym i odpowie na potrzeby społeczne.
2022
Osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie emisji CO2 z działalności banku i z portfela klientów do 2050 r.
Grupa ŻywiecBASF PolskaNetguruHutchinsonStena Recycling Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl