Signify jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów oraz oświetlenia dla Internetu Rzeczy. Ich energooszczędne produkty oświetleniowe, systemy i usługi pozwalają ich klientom cieszyć się doskonałą jakością światła. Firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 6,9 mld euro, zatrudnia około 37 000 pracowników i jest obecna w ponad 70 krajach. W Polsce Signify jest obecne od 100 lat (wcześniej jako Phillips Lighting), posiada liczne fabryki i zatrudnia 3500 osób. Pomimo osiągnięcia neutralności węglowej w 2020 roku, Signify stawia sobie jeszcze większe wyzwania. Należą do nich, m.in.: podwojenie tempa realizacji założeń Porozumienia Paryskiego, a więc ograniczenie globalnego ocieplenia o 1,5°C, zwiększenie przychodów z obiegu zamkniętego do 32% przed 2025 rokiem i dalsza minimalizacja i kompensacja emisji resztkowych.

Strona www uczestnika
2022
Bogdan ŚlękPublic & Government Affairs Director CEE, Signify
W 2022 r. świat nadal ociepla się w zastraszającym tempie. Istnieje powszechne poczucie niepokoju, które wzywa do działania, a nie słów, aby zminimalizować i zapobiec szkodom, jakie ludzie wyrządzili planecie. Dla Signify oznacza to, że musimy zintensyfikować nasze wysiłki, nie tylko w naszej działalności, ale w całym łańcuchu wartości, i pomóc naszym interesariuszom odgrywać ich rolę w minimalizowaniu skutków zmian klimatycznych. We wrześniu 2020 roku staliśmy się neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla i a w swojej działalności wykorzystujemy w 100% odnawialną energię elektryczną. Dołączyliśmy do programu „Climate Leadership”, aby podkreślić, że jesteśmy gotowi wnieść swój wkład w znaczące działania i trwałe zmiany. W tym dążeniu jesteśmy odpowiedzialni za dzielenie się wiedzą, którą rozwijamy podczas naszej podróży klimatycznej w naszych operacjach, łańcuchu dostaw i użytkowaniu produktów z konsumentami, dostawcami, innymi firmami i innymi interesariuszami.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Wycofanie wszystkich tworzyw sztucznych z opakowań na produkty konsumenckie, aby do końca 2022 r. były wolne od plastiku. Podwojenie do 32% przychodów związanych z oferowanymi produktami, systemami i usługami jakie projektowane są zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025”.
ERGO Hestia S.A.Bank Ochrony Środowiska S.A.McDonald's PolskaFabryki Mebli FORTE S.A.Tetra Pak

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl