Tetra Pak to światowy lider w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Współpracuje ściśle z klientami i dostawcami, zapewniając bezpieczne, innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania. Każdego dnia spełniają one potrzeby setek milionów ludzi w ponad 160 krajach, zatrudniając ponad 25 000 pracowników na całym świecie. W Polsce firma jest obecna od 1990 roku, a obecnie działa ponad 100 linii pakujących jej produkcji. Tetra Pak bierze odpowiedzialność za swoje relację ze środowiskiem a jej celem jest doprowadzenie do zwiększenia zbiórki kartonów do płynnej żywności oraz rozszerzenie współpracy związanej z projektowaniem zrównoważonego opakowania. Firma planuje stworzenie opakowania, które będzie neutralne środowiskowo, wykonane w całości z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych bądź z recyklingu. Dodatkowo, Tetra Pak aktywnie uczestniczy w szerzeniu informacji związanych z odpowiednią segregacją odpadów. 

Strona www uczestnika
2021
Dragan RajkovicRegionalny Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Tetra Pak
Naszą ambicją jest opracowanie najbardziej zrównoważonego opakowania na świecie, które jest w całości wykonane z materiałów pochodzenia roślinnego, które są w pełni odnawialne, w pełni nadające się do recyklingu i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Tylko dzięki wzajemnym wysiłkom opartym na współpracy podmiotów zaangażowanych możemy urzeczywistnić tę ambicję, dlatego wierzymy, że nasze uczestnictwo w Programie Climate Leadership pomoże wzmocnić skuteczność naszych działań w Polsce.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2021
Stworzenie opakowania kartonowego, które będzie neutralne środowiskowo, wykonane w całości z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych bądź z recyklingu. Ponadto, dążenie do osiągnięcia 90% zbiórki kartonów do płynnej żywności oraz osiągnięcia recyklingu na poziomie co najmniej 70% do 2030.
ERGO Hestia S.A.IKEA Retail Sp. z o.o. IKEA Distribution Services S.A.myhiveCredit AgricoleSantander Bank Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl