Visa Inc. (NYSE: V) jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Nasza nowoczesna globalna sieć przetwarzania danych transakcji – VisaNet – umożliwia dokonywanie bezpiecznych i skutecznych płatności na całym świecie i może przetwarzać w ciągu sekundy ponad 65 tys. operacji. Niesłabnący nacisk, jaki firma kładzie na innowacyjność, sprzyja szybkiemu wzrostowi handlu z wykorzystaniem wszelkich urządzeń połączonych z internetem. Wraz z ogólnoświatowym procesem przechodzenia z technologii analogowych na cyfrowe, Visa angażuje swoją markę, produkty, specjalistów, sieć i zasięg, by kształtować przyszłość handlu.

Strona www uczestnika
2023
Adrian KurowskiDyrektor generalny Visa w Polsce
Visa wierzy w znaczenie działań, które mają pomóc chronić naszą planetę i jej zasoby naturalne. Staramy się wykorzystywać nasze produkty, usługi, sieć, wiedzę specjalistyczną, markę i partnerstwa, aby minimalizować wpływ naszych działań na środowisko, inspirować i wzmacniać zrównoważony handel i wspieramy globalne przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Nasze inicjatywy mające na celu realizację naszych celów korporacyjnych w zakresie zarządzania środowiskiem i działań klimatycznych rozpoczynają się od naszych wysiłków w ramach Visa. Pracujemy nad zmniejszeniem śladu środowiskowego wynikającego z naszej działalności biznesowej, która obejmuje przede wszystkim centra danych i biur, dojazdy pracowników, podróże służbowe, imprezy firmowe oraz zakupione towary i usługi od naszych dostawców. Visa w dalszym ciągu realizuje swój cel (ogłoszony po raz pierwszy w 2018 r.), jakim jest zakup 100% energii odnawialnej dla naszych biur i centrów danych poprzez uczestnictwo w umowach zakupu energii , programy użyteczności publicznej w zakresie energii odnawialnej oraz poprzez zakup certyfikatów energii odnawialnej (REC). Visa w dalszym ciągu wspiera także szerszy korporacyjny ruch w zakresie energii odnawialnej, w tym poprzez członkostwo w RE100 i stowarzyszeniu nabywców czystej energii.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ramach zakresów 1 i 2 śladu węglowego o 50% oraz o 42% dla zakresu 3 do końca 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2020.
Orange PolskaERGO Hestia S.A.Żywiec-Zdrój S.A.AllegroØrsted

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl