Stena Recycling zapewnia niezawodną zbiórkę odpadów, innowacyjne usługi ponownego wykorzystania oraz zaawansowany recykling na poziomie przemysłowym. Firma oferuje również kompleksowe rozwiązania w zakresie recyklingu i usługi z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Stena obecna jest w 8 krajach i posiada 178 zakładów recyklingu. Aby obsłużyć 100 tysięcy klientów, firma zatrudnia ponad 3500 pracowników. W Polsce Stena obsługuje około 2000 przedsiębiorstw i każdego roku przetwarza 800 tysięcy ton odpadów. Stena pomaga firmą spełniać ich cele środowiskowe poprzez kompleksowe adresowanie całego procesu, zaczynając od projektowania systemów gospodarki odpadowej, przez odbiór, transport i recykling, po monitoring, raportowanie i doradztwo w tym zakresie. Misją firmy jest zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, oraz wspomaganie transformacji gospodarki w kierunku cyrkularnym.

Strona www uczestnika
2022
Anna Wójcik-PrzybyłDyrektor ds. Ochrony Środowiska, Stena Recycling
Każdego dnia dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i wspieramy ich w realizacji celów środowiskowych i biznesowych. Przystępując do lokalnych i międzynarodowych inicjatyw podejmujemy również wyraźne zobowiązanie do zmniejszenia naszego śladu klimatycznego, wzięcia odpowiedzialności za to, co możemy zrobić, aby prowadzić naszą działalności ograniczając emisję dwutlenku węgla. Uczestnictwo w programie Climate Leadership stwarza dla Stena Recycling możliwość podejmowania kolejnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i implementacji innowacyjnych zmian. Pomoże również wyznaczyć nowe cele środowiskowe, a dzięki konsultacji z ekspertami, przygotować najbardziej efektywny plan osiągnięcia tych założeń.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa m.in w oparciu o obniżenie zużycia energii o 15% w przeciągu 5 lat oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Bank Ochrony Środowiska S.A.IKEA Retail Sp. z o.o. IKEA Distribution Services S.A.BASF PolskamyhiveDANONE Sp. z o.o.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl