Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Od niemal 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższy standard ochrony. Rocznie ubezpiecza ponad 3 miliony klientów indywidualnych i prawie 300 tysięcy firm i przedsiębiorstw. Podpisując Kartę Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia podkreśliła jak ważne jest prowadzenie biznesu zgodnie z celami Agendy 2030. Priorytetem firmy jest zarządzanie skutkami zmian klimatycznych, już dziś mającymi zauważalny wpływ na działalność ubezpieczeniową. Dodatkowo, zmiany zachodzą również wewnątrz organizacji. Energia elektryczna dostarczana w latach 2017-2019 do wszystkich budynków ERGO Hestii została w całości wytworzona ze źródeł odnawialnych.

Strona www uczestnika
2022
Mario ZamarripaDyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia
ERGO Hestia aktywnie angażuje się we wspieranie i realizacje celów ESG zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Inicjatywy i działania w tym zakresie, takie jak Climate Leadership, stanowią bardzo ważną część naszej strategii, nie tylko w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale też szerzej rozumianego rozwoju biznesu.
2021
Mario ZamarripaDyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia
W wyniku dokładnych analiz, w ERGO Hestii mamy coraz większą świadomość co do tego, w których obszarach możemy redukować emisję CO2. Podczas tegorocznej edycji Climate Leadership skupiamy się w tym kontekście na podróżach służbowych. Wykorzystanie flot samochodowych stanowi wyraźny procent ogólnej emisji CO2 w naszej firmie. Dzięki edukacji kierowców możemy wpływać nie tylko na ich zachowania proekologiczne w czasie pracy, ale także zmieniać ich nawyki w codziennym życiu.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Zainicjowanie projektu grupowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego EMAS i/lub ISO 14001
2021
Wdrożenie nowoczesnej platformy do szkolenia kierowców z ekojazdy w celu zmniejszenia średniego zużycia paliwa o 5% na 100km.
2020
Redukcja emisji dwutlenku węgla w 2020 r. co najmniej o 5% w stosunku do roku 2019.
Orange PolskaBASF PolskamyhiveMcDonald's PolskaPZU

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl