Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Od niemal 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższy standard ochrony. Rocznie ubezpiecza ponad 3 miliony klientów indywidualnych i prawie 300 tysięcy firm i przedsiębiorstw. Podpisując Kartę Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia podkreśliła jak ważne jest prowadzenie biznesu zgodnie z celami Agendy 2030. Priorytetem firmy jest zarządzanie skutkami zmian klimatycznych, już dziś mającymi zauważalny wpływ na działalność ubezpieczeniową. Dodatkowo, zmiany zachodzą również wewnątrz organizacji. Energia elektryczna dostarczana w latach 2017-2019 do wszystkich budynków ERGO Hestii została w całości wytworzona ze źródeł odnawialnych.

Strona www uczestnika
2023
Dirk Christoph SchautesCzłonek Zarządu, Grupa ERGO Hestia
Naszymi największymi wyzwaniami są zmiany klimatu i transformacja społeczna. W ramach tegorocznego zobowiązania klimatycznego, w programie Climate Leadeship, skupiamy się na relacjach z partnerami biznesowymi. Sukcesywnie wdrażamy kolejne aspekty ESG, które pozwolą nam ocenić ryzyka wynikające z podjętych zobowiązań. Jesteśmy w trakcie prac nad aktualizacją Kodeksu Postępowania Dostawców, zawierającego 10 zasad UNGC, które stanowią jego integralną część. Współpraca z partnerami biznesowymi to także szereg działań edukacyjnych. Organizujemy kampanie informacyjne dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych, koncentrując się na zagadnieniach, które będą miały ogromny wpływ na biznes w niedalekiej przyszłości, takich jak regulacje Unii Europejskiej w zakresie ESG, powiązane czynniki w ocenie ryzyka czy rozwiązania IoT. Wyzwaniem jest dla nas dążenie do neutralności klimatycznej w taki sposób, aby obejmowała ona nie tylko naszą firmę, ale także naszych dostawców i partnerów biznesowych
2022
Mario ZamarripaDyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia
ERGO Hestia aktywnie angażuje się we wspieranie i realizacje celów ESG zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Inicjatywy i działania w tym zakresie, takie jak Climate Leadership, stanowią bardzo ważną część naszej strategii, nie tylko w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale też szerzej rozumianego rozwoju biznesu.
Zobacz więcej
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Stawiamy na partnerstwo i współdziałanie w biznesie. Budujemy świadomość dostawców i wykonawców w zakresie zrównoważonego rozwoju i podnosimy poziom ich zaangażowania w obszarze ESG.
2022
Zainicjowanie projektu grupowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego EMAS i/lub ISO 14001
Zobacz więcej
BNP Paribas Bank Polska S.A.Coca-Cola HBC PolskaŻywiec-Zdrój S.A.myhiveTetra Pak

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl