Samsung to południowokoreański gigant technologiczny, który jest jedną z największych spółek technologicznych na świecie. Firma kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, tabletów, urządzeń ubieralnych, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED. Samsung jest najchętniej wybieraną marką smartfonów przez Polaków, a jego produkty odpowiadają za ponad 30% wszystkich sprzedaży telefonów mobilnych. Firma skupia się również na wyzwaniach określonych przez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jej misja, "Together for Tommorow! Enabling People!", opiera się na edukacji wspierającej pozytywne zmiany w społeczeństwie i umożliwiającej rozwój potencjału przyszłych pokoleń dla wspólnego dobra. Przykładem takiego działania jest uruchomiony w zeszłym roku Solve for Tomorrow, który zachęca młodych ludzi do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla lokalnych wyzwań i problemów.

Strona www uczestnika
2023
Magdalena OlborskaESG Manager, Samsung Electronics Polska
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie klimatu jest szczególnie ważne z perspektywy wewnętrznej biznesu, bo pozwala pracownikom zrozumieć konieczność adaptacji do zmian związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego. Nie bez przyczyny ryzyko klimatyczne jest często wymieniane jako jedno z najbardziej krytycznych i dotkliwych w najbliższej przyszłości, które firmy muszą uwzględnić w zarządzaniu. W przypadku firm technologicznych te wyzwania są również szansą do tworzenia innowacji w postaci produktów oraz rozwiązań wspierających gospodarkę cyrkularną czy obniżających emisję CO2. Cykl spotkań z ekspertami UNEP/GRID-Warszawa, tworzenie materiałów edukacyjnych, ujęcie modułu środowiskowego w szkoleniu wprowadzającym dla nowo zatrudnionych osób, czy włączenie pracowników w oddolne akcje wspierające klimat to tylko niektóre z działań wpisanych w „Akademię Klimatu” pod patronatem zarządu firmy Samsung. Celem inicjatywy jest wyposażenie pracowników Samsung w wiedzę i pomocne przykłady w odniesieniu do zobowiązań firmy przyjętych w globalnej strategii środowiskowej.
2022
Jacek ŁęgiewiczDyrektor ds. publicznych, Samsung Electronics Polska
Zdajemy sobie sprawę, że kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym są szczególnie ważne dla młodego pokolenia, ale też kluczowe z punktu widzenia przyszłości nas wszystkich. Młodzież w Polsce chce mieć realny wpływ na otaczający świat i nie boi się podejmować trudnych tematów. Z myślą o nich, program Solve for Tomorrow oferuje odpowiednie narzędzia, zasoby oraz wsparcie mentorów i ekspertów w tworzeniu innowacyjnych urządzeń czy aplikacji na rzecz ochrony naszej planety. Celem programu jest wzmacnianie kompetencji przyszłości młodych ludzi, zachęcenie ich do aktywizmu, twórczej odwagi i budowania poczucia sprawczości w obliczu zagrożenia dla klimatu. W ramach Solve for Tomorrow mogą przekuć swoje kreatywne pomysły w innowacyjne projekty, które stanowią odpowiedź na największe wyzwania XXI wieku. Działanie to wpisuje się w  misję firmy Samsung pod hasłem „Together for Tommorow!  Enabling People!”. Naszym fundamentalnym zobowiązaniem jest nowoczesna edukacja, która umożliwi przyszłym pokoleniom osiągnięcie pozytywnych zmian dla dobra planet.
Zobacz więcej
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Powołanie programu „Akademia Klimatu”, którego celem jest długofalowa edukacja pracowników Samsung nt. klimatu oraz przy ich zaangażowaniu na poziomie lokalnym w realizację celów globalnej strategii środowiskowej firmy.
2022
Wspieranie edukacji na rzecz klimatu poprzez włączenie polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do programu Solve for Tomorrow, który pokazuje, jak dzięki myśleniu projektowemu i nowym technologiom tworzyć rozwiązania chroniące planetę.
Zobacz więcej
Orange PolskaBank Ochrony Środowiska S.A.Żywiec-Zdrój S.A.AllegroCredit Agricole

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl