Samsung to południowokoreańska gigant technologiczny, który jest jedną z największych spółek technologicznych na świecie. Firma kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, tabletów, urządzeń ubieralnych, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED. Samsung jest najchętniej wybieraną marką smartfonów przez Polaków, a jego produkty odpowiadają za ponad 30% wszystkich sprzedaży telefonów mobilnych. Firma skupia się również na wyzwaniach określonych przez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jej misja, "Together for Tommorow! Enabling People!", opiera się na edukacji wspierającej pozytywne zmiany w społeczeństwie i umożliwiająca rozwój potencjału przyszłych pokoleń dla wspólnego dobra. Przykładem takiego działania jest uruchomiony w zeszłym roku Solve for Tomorrow, który zachęca młodych ludzi do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla lokalnych wyzwań i problemów.

Strona www uczestnika
2022
Jacek ŁęgiewiczDyrektor ds. publicznych, Samsung Electronics Polska
Zdajemy sobie sprawę, że kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym są szczególnie ważne dla młodego pokolenia, ale też kluczowe z punktu widzenia przyszłości nas wszystkich. Młodzież w Polsce chce mieć realny wpływ na otaczający świat i nie boi się podejmować trudnych tematów. Z myślą o nich, program Solve for Tomorrow oferuje odpowiednie narzędzia, zasoby oraz wsparcie mentorów i ekspertów w tworzeniu innowacyjnych urządzeń czy aplikacji na rzecz ochrony naszej planety. Celem programu jest wzmacnianie kompetencji przyszłości młodych ludzi, zachęcenie ich do aktywizmu, twórczej odwagi i budowania poczucia sprawczości w obliczu zagrożenia dla klimatu. W ramach Solve for Tomorrow mogą przekuć swoje kreatywne pomysły w innowacyjne projekty, które stanowią odpowiedź na największe wyzwania XXI wieku. Działanie to wpisuje się w  misję firmy Samsung pod hasłem „Together for Tommorow!  Enabling People!”. Naszym fundamentalnym zobowiązaniem jest nowoczesna edukacja, która umożliwi przyszłym pokoleniom osiągnięcie pozytywnych zmian dla dobra planet.
2021
Jacek ŁęgiewiczDyrektor ds. publicznych, Samsung Electronics Polska
Fundamentalnym zobowiązaniem firmy Samsung jest kultura działania „PlanetFirst”. Wyraża nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu i zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Za nasz cel stawiamy sobie wspieranie działań i projektów na rzecz neutralności klimatycznej, realizowane w oparciu o nowe technologie. Chcemy inspirować nie tylko startupy, ale również młodsze pokolenia jak wziąć odpowiedzialność za swoje otoczenie, jak tworzyć i realizować rozwiązania, które sprawią, że przyszłość naszej planety stanie się bardziej obiecująca.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Wspieranie edukacji na rzecz klimatu poprzez włączenie polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do programu Solve for Tomorrow, który pokazuje, jak dzięki myśleniu projektowemu i nowym technologiom tworzyć rozwiązania chroniące planetę.
2021
Wspieranie procesu tworzenia innowacji na rzecz klimatu przy wykorzystaniu nowych technologii oraz zaangażowaniu startupów i młodego pokolenia.
Orange PolskamyhiveØrstedPZUSignify

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl