Polpharma została założona w 1935 roku i jest największym polskim producentem leków i jedną z wiodących firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest obecna na 35 rynkach, a w Polsce zatrudnia prawie 5 tysięcy osób. Zakłady producenta opuszcza rocznie ok. 400 mln opakowań produktów, które wspierają profilaktykę i leczenie najczęściej występujących chorób. Polpharma rozwija współpracę z polskimi naukowcami, przyczyniając się do komercjalizacji osiągnięć naukowych. Firma realizuje również strategię odpowiedzialności społecznej opartą na trzech filarach: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy. Polpharma jest jedynym producentem 42 produktów, w tym leków ratujących życie, dla których nie ma odpowiedników w Polsce. Natomiast, wśród jej najistotniejszych celów środowiskowych można wymienić: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, racjonalną gospodarkę wodno-ściekową oraz wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym

Strona www uczestnika
2022
Magdalena RzeszotalskaDyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma S.A.
Jako największa polska firma farmaceutyczna chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie, a troska o klimat i środowisko jest integralnym elementem tej misji. Pracujemy w tej chwili nad zdefiniowaniem długoterminowych celów Polpharmy, m.in. w zakresie transformacji energetycznej, redukcji emisji czy ekoprojektowania procesów i produktów. Udział w dwóch edycjach Climate Leadership i możliwość pracy z ekspertami programu, były dla nas cenną inspiracją oraz istotnym wsparciem przy formułowaniu założeń ważnych inicjatyw zmniejszających nasz wpływ środowiskowy.
2021
Magdalena RzeszotalskaDyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma S.A.
Jako największa polska firma farmaceutyczna chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie. Jesteśmy świadomi wpływu wyzwań klimatycznych na stabilność ekosystemów oraz kondycję zdrowotną społeczeństw. Od lat podejmujemy działania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające emisje gazów cieplarnianych z naszych procesów produkcyjnych. Aby jednak osiągnąć kompleksową i trwałą zmianę, niezbędne jest włączenie interesariuszy w całym łańcuchu wartości. Już od tego roku rozszerzamy proces monitorowania śladu węglowego o zakres 3, by w następnym etapie jeszcze silniej angażować i inspirować do wspólnych działań na rzecz klimatu naszych dostawców i partnerów.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Poprzez wdrożenie Deklaracji Świadomych Wyborów Zakupowych podniesienie świadomości pracowników na temat kwestii zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji zakupowych oraz zwiększenie udział produktów i usług spełniających zapisy deklaracji w ramach realizowanych zakupów.
2021
Wdrożenie regularnego pomiaru śladu węglowego w zakresie 3 oraz włączenie dostawców i innych interesariuszy w działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości w celu zmniejszenia śladu węglowego w zakresie 3 o 20% do 2030 roku w odniesieniu do pierwszego roku obliczeniowego.
Orange PolskaBNP Paribas Bank Polska S.A.Bank Ochrony Środowiska S.A.HutchinsonStena Recycling Polska

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl