Piotr Woźniakowski

Ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) z wieloletnim doświadczeniem w pracy przy projektach związanych z rozwojem GOZ w Polsce, m.in. w CEC Group oraz IOŚ-PIB.

Były Country Manager na Polskę w firmie Cyrkl, gdzie zajmował się rozwojem największej w Europie platformy umożliwiającej obrót surowcami wtórnymi, odpadami i produktami ubocznymi na rynku polskim.

Doradca i konsultant w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzaniu odpadami.

Ukończył Uniwersytet w Kopenhadze w dziedzinie zmian klimatu, jest także stypendystą Climate-KIC Master Label Program.

W ramach swojej działalności akademickiej poszerzał wiedzę na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju na University of Colorado Boulder w Stanach Zjednoczonych.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl