Absolwent Politechniki Gdańskiej. Tytuł doktora uzyskał w 2007 roku za pracę „Kształtowanie architektury terenów sąsiadujących ze śródlądowymi korytarzami wodnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju”. Architekt, audytor śladu węglowego, profesor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Badacz wpływu architektury na zmiany klimatu i propagator wykorzystania architektury jako narzędzia mitygacji zmian klimatu. Ekspert w zakresie adaptacji istniejącej architektury do zmian klimatu. Absolwent programu Climate Change: The Science and Global Impact.

Członek Green Building Council. Laureat wyróżnienia za innowacyjną pracę badawczą na międzynarodowej konferencji Sustainable Building 2005 w Tokio. Współautor Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjne – Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Polskiego Związku Płetwonurkowania, wyróżnionego przez Ministra Infrastruktury w kategorii „Budowa roku 2010”. Współlaureat nagrody Modernizacja roku 2013 za projekt przebudowy kina Polonia w Sopocie. Współautor pierwszego w Polsce pilotażowego zeroenergetycznego przedszkola w Sierakowicach, nagrodzonego w 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nagrodą główną. Laureat nagrody na V Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska w 2020 roku.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl