Jacek Adamczak

Prawnik, ekonomista i wykładowca akademicki związany z Instytutem Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie doktoryzował się pod opieką naukową Promotora prof. SGH dr hab. Zbigniewa Grzymały.

Ekspert GOZ, a jego obszary badawcze, to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw związane z transformacją polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwach.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu ekonomicznie uzasadnionych modeli biznesowych w procesowej i operacyjnej działalności przedsiębiorstw w ich restrukturyzacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), wdrażaniem dedykowanych rozwiązań w gospodarce odpadami i opakowaniami w branży e-commerce na rynkach Unii Europejskiej oraz wprowadzaniem polskich przedsiębiorstw na rynek niemiecki pod względem ich funkcjonowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązków przedsiębiorców związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami na obszarze Niemiec bezpośrednio powiązanych z niemiecką ustawą VerpackG/VerpackG2 i niemieckim rejestrem dla przedsiębiorców LUCID.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

Ekspert Programu "Climate Leadership" oraz ekspert branżowy Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji", portalu sozosfera.pl w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami oraz portalu samochody.pl w zakresie wprowadzania i eksploatowania niskoemisyjnych flot pojazdów w przedsiębiorstwach.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl