Monika Michalska

Obszary specjalizacji

Ekspertka w zakresie technologii przetwarzania odpadów. Po godzinach pokazuje w social mediach branżę odpadową jako Pani od odpadów. Absolwentka AGH w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska ze specjalizacją OZE. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W branży odpadowej od 10 lat, zaczynała w Departamencie Gospodarki Odpadami. Obecnie związana z projektami Waste to Energy.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl