Ekspert w zakresie zrównoważonej produkcji i innowacji w rolnictwie.

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, na kierunkach Ochrony Środowiska oraz Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie z zakresu zrównoważonej ochrony roślin. Menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych koncernach z branży ochrony roślin. Zajmował się m.in. budowaniem strategii marketingowych, kierując zespołami specjalistów na terenie 29 krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Inicjator i lider międzynarodowych projektów badawczo- rozwojowych, dedykowanych innowacjom i zrównoważonej produkcji ogrodniczej. Autor i współautor publikacji naukowych, propagator innowacji i działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska.

Jako przedstawiciel AGROEKOTON koordynuje prace zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w ramach Core Team branży ogrodniczej.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl