Monika Wieczorek-Kosmala

Dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, Prof. UE, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na projektach, które pozwalają łączyć wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem z problematyką percepcji ryzyka klimatycznego w przedsiębiorstwach.

Obecnie realizuje badania naukowe, które dotyczą raportowania zagrożeń środowiskowych (w szczególności zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych) oraz metod implementowanych dla zarządzania tymi zagrożeniami. W ramach stażu naukowo-badawczego w University of Bari (Włochy) zaangażowana jest także w badania dotyczące wpływu regulacji na jakość i zakres raportowania zintegrowanego w obszarach ESG oraz zmiany ratingów ESG przedsiębiorstw niefinansowych.

Prywatnie interesuje się wyzwaniami, które proces "zielonej transformacji" stawia dla jej rodzinnego regionu - Górnego Śląska.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl