Od ponad 15 lat prowadzi badania społeczne w obszarze energetyki i zrównoważonej transformacji, łączące teorię z praktyką. Specjalizuje się w społecznych aspektach zielonej transformacji (zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym), takich jak współpraca z interesariuszami z otoczenia społeczno-gospodarczego i komunikacja społeczna. W obszarze ESG zajmuje się zarządzaniem ryzykami klimatycznymi oraz strategiami zrównoważonej transformacji przedsiębiorstw.

Doświadczenie zdobywał m.in. na polu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz poszukiwań gazu łupkowego. Współpracował z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Polskim Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym, Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Ministerstwem Środowiska i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Stworzył i kierował Regionalnym Forum Dialogu i Współpracy "Energia i Samorządność", powstałym przy PSSE pod patronatem marszałka i wojewody pomorskiego. Na podstawie swoich badań napisał książkę "Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce" (Wyd. UMK, Toruń 2017).

Prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii i Hamburgu. Ukończył program Leadership Academy for Poland. Ma bogate doświadczenie zarządcze: przez pięć lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Łukasiewicz-Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl