Specjalista ds. ochrony środowiska, ekonomista, działacz społeczny.

Obecnie współpracuję z Europejską Fundacją Klimatyczną pomagając stworzyć strategię klimatyczną dla sektorów związanych z użytkowaniem gruntów.

Koordynowałem Program Energia i Klimat w Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Moim główną odpowiedzialnością była facylitacja współpracy pomiędzy polskimi i międzynarodowymi kampaniami klimatycznymi. W PZS specjalizowałem się również w rynkach handlu emisjami, w szczególności systemu europejskiego (EU ETS). Doradzałem w zakresie zrównoważonego finansowania w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i nowej perspektywy finansowej (2021-2027) oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Od 2018 roku aktywnie angażuję się w promowanie i organizowanie udziału społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu kluczowych decyzji w obszarze klimatu i środowiska. Byłem członkiem założycielem Extinction Rebellion Warszawa, z którego potem wykluły się struktury krajowe. Stworzyłem także projekt edukacyjny AKADE (Akademia Klimatycznego Działania). Jako ekspert reprezentujący głos organizacji pozarządowych uczestniczyłem w Warszawskim Panelu Klimatycznego, następnie zostałem wybrany pierwszym przewodniczącym zespołu monitorującego wdrażanie jego rekomendacji.

W czasie wolnym zajmuję się procesami sekwestracji CO2 poprzez wykorzystanie morskich farm akwakultury oraz potencjałem hodowli grzybów w przestrzeni miejskiej.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl