Trener, facylitator i kampanier z ponad 10-letnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym.

Członek zespołów trenerskich Centrum Północ-Południe Rady Europy i Green European Foundation oraz członek zespołu ekspertów Climate Leadership Centrum UNEP/GRID Polska.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: OECD, Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Centrum Północ-Południe Rady Europy, Komisji Europejskiej (DG EAC), OECD, Climate-KIC, Forum Energii, Fundacji im. Heinricha Boella, Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), CSR Consulting.

Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w biurze projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu (KOZK) oraz jako wykładowca akademicki na uniwersytecie w Malangu (Indonezja).

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl