Aktualnie specjalizuje się w doradztwie ESG i promowaniem zrównoważonego biznesu. Odpowiedzialna za audyt ESG i proces raportowania zrównoważonego rozwoju (GRI, ESRS) oraz procesów powiązanych z raportowaniem. Członkini EFRAG Sector Community, gdzie uczestniczy w spotkaniach ws. sektorowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS.

Dotychczasowo, specjalistka w badaniach środowiska gruntowo-wodnego, projektowania i nadzorowania prac remediacyjnych (oczyszczania środowiska) oraz gospodarowania odpadami. Związana z doradztwem środowiskowym, ocenami oddziaływania na środowisko i zielonym budownictwem.

Z wykształcenia geolog-geotechnik oraz specjalistka BHP. Promuje zrównoważone rozwiązania w miastach, występowała m.in. na konferencji Współczesnej Architektury Krajobrazu, konferencji :Nowe życia składowiska odpadów" czy konferencji "Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa".

Członkini Polish Green Building Council.

Dodatkowo, promuje wiedzę w zakresie odpowiedzialnej komunikacji, szkoli w tematyce greenwashing'u, socialwashing'u i AI-washing'u. Studentka kierunku digital marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia PR.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl