Inżynier Magister Ochrony Środowiska ( SGGW ), doktorantka AGH w Krakowie na Wydziale Zarządzania, katedra Zarządzania w Energetyce.

Ekspert w zakresie obliczania i weryfikacji śladu węglowego dla produktów i organizacji.

Specjalista w zakresie analizowania oraz nadzorowania działań CSR związanych z ochroną klimatu.

Szkoli i doradza przedsiębiorcom w zakresie obliczania śladu węglowego (carbon footprint) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, współpracuje z największymi firmami w Polsce i za granicą.

Jest założycielką firmy CF Consulting, która kompleksowo wspiera organizacje w analizie carbon footprint.

Ekspert w zakresie: ISO 14040, 14044, 14064-1,2,3, 14067; PAS 2050:2011; GHG protocol; ISO 14001 oraz ISO 9001 a także SA8000.

Od 2016 roku także audytor etyczny.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl