Z wykształcenia doktor Nauk o Ziemi, z pasji edukatorka i ambasadorka zrównoważonej eksploatacji zasobów Ziemi. W czasie wieloletniej pracy naukowej w Instytucie Paleobiologii PAN zajmowała się badaniem współczesnych oraz kopalnych ekosystemów morskich, w szczególności tropikalnych raf koralowych. Kierowniczka licznych projektów naukowych związanych z wpływem zmiany klimatu na ekosystemy mórz i oceanów oraz zamieszkujących je organizmów. Wyróżniona nagrodą Wydziału II PAN. Od 2019 roku związana z organizacją pozarządową, Marine Stewardship Council zajmującą się ochroną żywych zasobów mórz i oceanów.

Jako manager ds. komunikacji i współpracy z interesariuszami, zajmuje się partnerstwem z NGO-sami, naukowcami i organizacjami otoczenia biznesu, a także edukacją konsumentów w temacie ochrony mórz i oceanów, odpowiedzialnej konsumpcji oraz zrównoważonego rybołówstwa.

Jest ekspertką w tematyce zrównoważonej produkcji żywności, zrównoważonego rozwoju na morzach i oceanach oraz edukacji klimatycznej i środowiskowej.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl