Dorota Krupa

Obszary specjalizacji

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie na specjalności organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem) oraz Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Redaktor prowadząca czasopisma naukowego Copernican Journal of Finance & Accounting, członkini stowarzyszeń i towarzystw naukowych. Prowadziła wykłady na uniwersytetach zagranicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Autorka i współautorka publikacji związanych z zagadnieniami z zakresu rynku finansowego, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych, finansów gospodarstw domowych oraz inwestowania społecznie odpowiedzialnego.

Obecnie pracuje w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących współczesnych trendów na rynku finansowym i idei odpowiedzialnego inwestowania. Zagadnienia zrównoważonego rozwoju opartego o czynniki społeczne, środowiskowe i kwestie ładu korporacyjnego są dla niej szczególnie interesujące w kontekście funkcjonowania instytucji finansowych, tworzenia oferty produktów i usług finansowych, a także w zakresie decyzji finansowych podejmowanych przez gospodarstwa domowe.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl