Konsultantka i trenerka ds. zrównoważonego rozwoju. Założycielka Ekowymiaru firmy doradczo-szkoleniowej specjalizującej się w budowaniu społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu. Doradza i edukuje w obszarach związanych z ESG, Green HRM. Wspiera firmy w tworzeniu i realizowaniu programów edukacji ekologicznej i wellbeing a także strategii zrównoważonego rozwoju.

Łączy ponad 12 letnie doświadczenie w pracy z biznesem na stanowiskach związanych ze sprzedażą i rozwojem biznesu z ekologią, budując strategie i plany zrównoważonego rozwoju. Ekspertka klimatyczna w Climate Leadership by UNEP-GRIP.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl