Paulina Sobiesiak-Penszko, doktor socjologii, absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu, dyrektorka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, analityczka w Instytucie Spraw Publicznych.

Prowadzi badania i ewaluacje w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej.

Zajmuje się m.in. międzynarodową polityką klimatyczną, niskoemisyjną transformacją gospodarek, dezinformacją klimatyczną i zrównoważonym rolnictwem.

Realizowała projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Fundacji im. Heinricha Bölla, European Climate Foundation, a także administracji publicznej i samorządów lokalnych. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl