Prof. nadzw. Przemysław POSTAWA - kierownik Katedry Technologii i Automatyzacji.

W 2012 roku brał udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP500 Innovation and Commercialization oraz spędził 3 miesiące na programie stażowym na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA.

Autor ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych, 7 patentów, licznych opinii naukowych i prac badawczych dla przemysłu.

Przeprowadził ponad 70 specjalistycznych szkoleń technologicznych w różnych firmach branży tworzyw sztucznych i automotive w Polsce.

Uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach branżowych prezentując wyniki badań naukowych oraz propagując nowoczesne technologie i wiedzę ekspercką z zakresu przetwórstwa polimerów.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymał 16 nagród, w tym Nagrodę Rektora PCz i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i inne. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz recenzentem.

Zainteresowania naukowe:

  • Polimery i ich kompozyty,
  • Metody badań polimerów,
  • Analiza termiczna polimerów (DSC, DMTA, TGA, STA),
  • Recykling polimerów (problemy technologiczne i właściwości materiałów),
  • Materiały biodegradowalne i biokompozyty,
  • Technologie przetwórstwa polimerów (formowanie wtryskowe, wytłaczanie itp.)
  • Degradacja polimerów
Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl