Dyrektorka Amerykańskiej Izby Handlowej, oddział w Gdańsku. Liderka programu Education i Empower Her w AmCham, we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce.

Aktywna badaczka przywództwa regeneratywnego. Wykładowczyni w zakresie przedsiębiorczości, innowacji społecznych, nowych modeli biznesowych, strategii, Design Thinking, zrównoważonego zarządzania czy koncepcji zrównoważonego rozwoju i innowacji inspirowanych naturą. Mentorka programu „Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju” przy United Nations Association Poland. Była twórczynią i dyrektorką studiów MBA Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii [2006-2021].

Impact Catalyst -podejmuje inicjatywy na rzecz zmiany paradygmatu przywództwa i biznesu regeneratywnego, aktywnie ukierunkowanego na realizację 17 celów Narodów Zjednoczonych.

„Moją misją jest mieć wpływ na ekosystemy, w których działam. Przykładem są działania na rzecz IV Celu ONZ - edukacji; V-równość płci; VII- czystej i dostępnej energii oraz XIII, czyli klimatu. A niezwykle ważną dla mnie wizją jest zmiana mindsetu na przywództwo empatyczne, solidarne, odrodzenia dla natury, tzw. regenerative leadership”.

Ambasadorka programów:

  • Royal Society for Arts w Londynie,
  • 30% Club,

Autorka artykułów w Harvard Business Review na temat rozwoju osobistego, przywództwa, różnorodności i innowacji.

Absolwentka Biomimicry Institute Biomimicry Masterclass oraz Regenerative Leadership w Regenerators Academy w Danii

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl