W latach 2010-2015 studiowałem na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, gdzie ukończyłem studia magisterskie inżynierskie z ochrony środowiska. Następnie podjąłem studia doktoranckie na tym samym wydziale. Pracę doktorską w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka obroniłem we wrześniu 2020 uzyskując tytuł naukowy doktora nauk technicznych.

W latach 2014-2019 pracowałem w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE), gdzie piastowałem stanowisko specjalisty ds. efektywności energetycznej. Zajmowałem się opracowywaniem ekspertyz z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, elektromobilności, ubóstwa energetycznego oraz klastrów energii. Kierowałem także projektami unijnymi i krajowymi. Od października 2018 jestem zatrudniony najpierw jako asystent badawczo dydaktyczny, a od 1 listopada 2020 jako adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Na uczelni prowadzę zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim oraz prowadzę działalność naukową. Od kwietnia 2022 jestem zapraszany jako profesor wizytujący na Université Côte d'Azur w Nicei we Francji, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne w języku francuskim i angielskim. W lutym 2023 ponownie wróciłem do KAPE, tym razem na stanowisko kierownika projektu. Do moich głównych obowiązków należy realizacja projektów międzynarodowych i ekspertyz.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl