Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności/ESG i rozwoju zrównoważonego. Doktor nauk ekonomicznych. Od początku swojej aktywności zawodowej zaangażowana w edukację i promocję zrównoważonego rozwoju i CSR. Związana z Wydziałem Zarządzania UŁ. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, zmiany klimatu, GOZ oraz prawa człowieka w biznesie.

Członkini zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne oraz badawcze. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i branżowych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju, CSR/ESG i łańcucha dostaw. Współpracuje z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych sektorów wspierając je w zmianie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Certyfikowana trenerka, menadżerka projektów, tutorka, mediatorka. Nieustannie pracuje nad doskonaleniem własnych kompetencji trenerskich poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach rozwojowych. Została wyróżniona jako jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl