Dr inż. Jolanta Baran - wykładowca Politechniki Śląskiej, ekspert i analityk LCA i śladu węglowego, posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne oraz biznesowe.

W 2007 roku obroniła pracę doktorską w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dotyczącą LCA. Posiada również tytuł Eksperta Czystszej Produkcji (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji).

Za szczególnie cenną uważa współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie LCA oraz obliczania śladu węglowego produktów i organizacji w zakresach 1&2 oraz 3. Realizowała projekty dla firm branży mechanicznej, górniczej, farmaceutycznej, medycznej, opakowaniowej, garbarskiej, ICT, retail, real estate, rolniczej, budowlanej, motoryzacyjnej a także dla banków. Jej obliczenia są poddawane weryfikacji trzeciej strony.

Współtworzyła Laboratorium Projektowania Inżynierskiego i Zarządzania Cyklem Życia wyposażone w program SimaPro na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prowadzi w nim zajęcia w zakresie LCA dla studentów.

Przeprowadziła wiele szkoleń i warsztatów dotyczących LCA i śladu węglowego dla firm.

W codziennej pracy opiera się m.in. na wymaganiach standardów ISO 14040/44, GHG Protocol, EPD, a także zaleceniach SBTi oraz PCAF. Wspiera firmy w raportowaniu śladu węglowego według zaleceń GRI, ESRS oraz CDP.

W sposób szczególny dba o jakość wykonywanych obliczeń i analiz, doradza firmom w procesie zbierania danych oraz w opracowywaniu strategii dekarbonizacji.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl