Dr hab. inż. Hanna Sikacz, prof. UEW - pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorka m.in. monografii naukowej "Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Teoria i praktyka" oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Specjalizuje się w takich obszarach jak: aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego / organizacyjnego w działalności przedsiębiorstw (ESG, z ang. Environmental, Social and Corporate Governance), ratingi ESG / ratingi ryzyk ESG, wykorzystanie baz danych do analizy niefinansowej przedsiębiorstw (Refinitiv, Sustainalytics, Bloomberg, inne), raportowanie informacji niefinansowych, raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw, standardy raportowania niefinansowego przedsiębiorstw (GRI, inne), rozwój zrównoważony (SD), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR), zarządzanie ryzykiem klimatycznym.

Zaangażowana we współpracę z różnymi podmiotami na polu doradczym i eksperckim w powyższych obszarach.

Jej działalność zawodowa jest również związana z doradztwem w zakresie szeroko rozumianych analizy finansowych.

Odbyła zagraniczne staże na takich uczelniach jak m.in.: University of Seville (Hiszpania), University of Porto (Portugalia), Technical University of Valencia (Hiszpania), University of Girona (Hiszpania), Budapest University of Technology and Economics (Węgry), University of Salamanca (Hiszpania).

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl