Doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, specjalizacji Geografia (klimatologia, meteorologia).

Wykształcenie zdobyła na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania z zakresu przebiegu temperatury powietrza w Europie od początku pomiarów meteorologicznych.

W codziennej pracy skupia się na wzmacnianiu nici porozumienia pomiędzy człowiekiem a klimatem, dużą uwagę kładąc na promocję i edukację klimatyczną mieszkańców.

Współpracuje z szerokim gronem odbiorców, począwszy od przedstawicieli administracji publicznej, mieszkańców, seniorów, a na dzieciach skończywszy.

Chętnie dzieli się wiedzą podczas licznych warsztatów.

Zajmuje się również m.in. międzynarodową polityką klimatyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Realizowała projekty m.in. Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu, Ekspertyza dot. adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu, a także mniejsze projekty administracji publicznej i samorządów lokalnych.

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu przebiegu temperatury powietrza, cyrkulacji atmosfery, mgieł, zmian klimatu.

Prelegentka licznych konferencji i seminariów.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl