Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska specjalizująca się w zarządzaniu zasobami wodnymi. V-ce Prezes Fundacji Hektary Dla Natury odpowiedzialna m.in. za projekt www.zdrowarzeka.pl, koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspertka współpracująca m.in. z Fundacją Sendzimira, WWF Polska i Coalition Clean Baltic czy Stowarzyszeniem Urbaniści Polscy.

Posiada 20 letnie doświadczenie związane z przygotowywaniem szeregu metodyk, projektów studialnych i planistycznych na rzecz m.in. ochrony wód, przeciwdziałania skutkom suszy, zarządzania ryzykiem powodziowym oraz w prowadzeniu konsultacji społecznych w tym obszarze. Posiada kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wydane w 2007 roku.  Certyfikowana Project Mannager – PRINCE2® Practitioner z 9-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i projektami

Przeprowadzone badania doktorskie w zakresie suszy w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach i realizowane projekty wskazują wyraźnie, że renaturyzacja wód powierzchniowych i terenów podmokłych to działania interdyscyplinarne, łączące cele przyrodnicze, gospodarcze i społeczne z wyzwaniami dla środowiska inżynierskiego. Działania te nie tylko bowiem skupiają się na poprawie funkcjonowania ekosystemów, ale także mogą skutecznie łagodzić skutki zmieniającego się klimatu i zjawisk ekstremalnych. 

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl